Cơ cấu tổ chức

Người đứng đầu tổ chức:

LÊ KIM HUỆ

Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội