DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B,C,D

Trang thiết bị y tế loại B,C,D trước khi lưu thông trên thị trường phải thực hiện đăng ký lưu hành.

 

Dịch vụ công bố do Abipha thực hiện:

  • Tư vấn miễn phí cho khách hàng những vấn đề liên quan đến việc đăng ký lưu hành.
  • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý cac yêu cầu cần tư vấn và giấy tờ của khách hàng.
  • Đại diện khách hàng hoàn tất thủ tục công bố / đăng ký lưu hành.

 

Để lại yêu cầu tư vấn

    Nếu bạn có thắc mắc, hãy để lại thông tin. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí cho bạn.

    Lưu ý: Các ô có dấu * bắt buộc phải điền.