DỊCH VỤ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B,C,D

Cơ sở thực hiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B,C,D phải thực thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị loại B,C,D trước khi thực hiện việc mua bán.

 

Dịch vụ công bố ABIPHA thực hiện:

  • Tư vấn miễn phí cho khách hàng những vấn đề liên quan đến việc công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT loại B,C,D.
  • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý cac yêu cầu cần tư vấn và giấy tờ của khách hàng.
  • Đại diện khách hàng hoàn tất thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT.

 

Để lại yêu cầu tư vấn

    Nếu bạn có thắc mắc, hãy để lại thông tin. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí cho bạn.

    Lưu ý: Các ô có dấu * bắt buộc phải điền.